Visie trainingen

onzeclub_visie2Bij ‘Funakoshi Karate Tongerlo’ is karate meer dan een sport. Naast het fysieke/het sportieve aspect hechten we veel belang aan bepaalde waarden. Discipline, eerlijkheid en moed dragen we hoog in het vaandel. Ook de specifieke filosofie en cultuur van karate hebben een belangrijke plaats in onze club. Deze visie zit vervat in de dojo-kun (gedragsregels) opgesteld door Funakoshi Sensei.

Dojo-kun

Streef karaktersterkte na en zoek naar jezelf
Wees betrouwbaar en bescheiden
Volhard en begin steeds opnieuw
Waardeer de andere en wees correct
Vermijd onbeheerstheid

Scroll to top